Regler

Forge of Empires officiella spelregler


§1) Ett konto per spelare

Varje spelare får bara ha ett konto per värld. Varje konto kan bara ha en användare och andra spelare får inte vara inloggade på eller spela på någon annan spelares konto.

Att dela, känna till, lagra eller efterfråga andra spelares lösenord är strängeligen förbjudet. Om en annan spelare skickar sitt lösenord till dig måste du alltid rapportera det.

Exempel:
- Det är förbjudet att skapa multipla spelarkonton i samma värld oavsett anledning
- Det är tillåtet att använda samma konto för att spela på flera världar.
- Det är tillåtet att använda flera konton för att spela Forge of Empires men aldrig på samma värld.
- Du får inte ha tillgång till spelarkonton som inte tillhör dig i någon värld.
- Det är förbjudet att spela för en annan spelare om de är tillfälligt borta, eller av någon annan anledning.
- Det är förbjudet att tvinga till sig inloggningsuppgifter till ett annat konto eller försöka lura en annan spelare till att ge dig deras inloggningsuppgifter.
-Det är förbjudet att fråga andra spelare om deras lösenord


§2) Att dela en enhet och/eller en internetuppkoppling

Det är tillåtet för två eller flera spelare att använda samma dator och /eller internetuppkoppling, under förutsättning att varje spelare bara kontrollerar handlingar för sitt spelkonto (vänligen kontakta supporten för att göra oss medvetna om detta).

Exempel:
- Det är tillåtet för dig och din bror att ha varsitt konto på Forge of Empires under förutsättning att ni båda bara har tillgång till ert egna konto.
- Det är tillåtet att logga in från ditt arbete eller skola under förutsättning att det bara är du som har tillgång till ditt konto.


§3) Kommunikation

InnoGames accepterar inte några publiceringar som Forge of Empires Team anser vara olagligt, kränkande, stötande, hotfullt, agressivt, sexuellt anspelande, pornografiskt (inklusive, men inte begränsat till ritningar och animeringar), politiskt extrema, religiöst fanatiska, rasistiska, avdramatiserande av användningen av illegala droger eller alkohol, eller främja användningen av dessa ämnen eller beteenden som på något sätt kan uppfattas olämpligt. Att posta länkar till sådant innehåll är inte heller tillåtet.


§4) Språk

Denna Forge of Empires server är Svensk. Användning av andra språk i spelet är förbjudet. Detta innebär all kommunikation och alla publikationer måste vara på Svenska.

En kort fras eller ett allmänt talessätt på ett främmande språk är tillåtet att återge, förutsatt att detta översätts till Svenska, antingen direkt efter eller publiceringen. Det är inte nödvändigt att översätta namn. Supportärenden måste också skapas och besvaras på svenska, annars kanske vi inte kan ge Er ett tillfredsställande svar.


§5) Överföring av konton och diamanter

Det är inte tillåtet att att använda spelarkonton för kommersiella ändamål. Det är inte tillåtet att sälja, köpa, idka handel eller erbjuda konton i utbyte mot diamanter eller någon annan förmån. Det är inte tillåtet att byta i förmåner/tillgångar i spelet (t.ex. varor, Forskningspoäng etc.) mot diamanter eller andra förmåner utanför spelet (t.ex. pengar, kuponger etc.).
Ett konto kan överföras gratis till en annan person. Du måste dock ha supportens godkännande innan kontot överförs.

Diamanter kan endast användas av det spelarkonto konto som köpte dem. Att överföra diamanter till ett annat spelarkonto är inte möjligt.

§6) Bots & Scripts

Det är strängt förbjudet att använda robotar eller skript.

Exempel:
- Det är strängt förbjudet att använda robotar eller skript som automatiskt samlar in dina resurser.
- Det är inte tillåtet att använda clicks-robotar eller skript som minimerar dina manuella klick.
- Du får inte använda program som härmar premium-funktioner eller ger en orättvis fördel.


§7) Buggar

Det är obligatoriskt för varje spelare att rapportera kritiska buggar direkt till supporten. Att använda buggarna medvetet för ens egen vinning leder till avstängning.

• Om du märker att du eller någon annan spelare drar fördel av en bugg är du skyldig att rapportera det till supporten.
• Om du märker några felaktiga översättningar bör du kontakta supporten, det finns dock inga repressiva konsekvenser av att inte rapportera in det, men för att höja spelets kvalité är det mycket uppskattat om du rapporterar in t ex stavfel.

§8) Pushkonton

Ett pushkonto är ett ett konto som huvudsakligen används för att hjälpa andra spelarkonton medans andra delar av spelet försummas. Detta betyder att det inte är tillåtet att använda ett konto vilket huvudsakligen hjälper andra konton att växa. Det är inte heller tillåtet att medvetet erhålla förmåner i någon form från ett pushkonto. Att handla i någon form (Varor, Forskningspoäng, et c.) som involverar flera spelvärldar är strängeligen förbjudet.

§9 Övrigt

Vänligen var respektfull mot andra Forge of Empires medlemmar. Att följa reglerma bidrar till att skapa en rolig och rättvis spelmiljö för alla.
Spelledningen för Forge of Empires Sverige är de slutliga skiljedomarna i alla regeltvister. Deras tolkning av spelreglerna är slutgiltig.
Forge of Empires Team förbehåller sig rätten att utesluta någon från spelet. Förbud kan överklagas via vårt Supportsystem.

Var medveten om att föremål i spelet kan tas bort från ett konto som ett straff, och att diamanter inte återbetalas till spelarkonton som är avstängda för att de brutit mot spelreglerna.

Om du tror att någon bryter mot spelreglerna, vänligen kontakta supporten.
Att medvetet dra nytta av att en annan spelare bryter mot spelreglerna är förbjudet. Om du tror att du har dragit nytta av ett regelbrott måste du rapportera detta.

Det är inte tillåtet att på något sätt bete sig olämpligt mot supporten eller missbruka supportsystemet.

Dessa regler kan anpassas till olika situationer i syfte att säkerställa ett rättvist spelande.

§10

Ett konto kan modifieras, stängas av eller tas bort om det inte är använt på mer än 30 dagar. Vänligen observera att diamanter inte tas bort, utan finns kvar på kontot om inte supporten mottagit en begäran om att fullständigt ta bort spelarkontot.

Välj värld

Välkommen tillbaka, .

Dessa är de världar du redan spelat i:
  Spela i en ny värld som du inte har upptäckt ännu

   Är du inte ?

   Logga ut

   blaaah